Ønsker du å stille ut og selge dine design og duodjiprodukter på Šoop Šoop? Her kan du lese om kriterier og betingelser for å delta - og søke om deltakelse i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist for å delta som utstiller i mars 2022 er 15. oktober 2021!

http://035
http://Árvu-Šoopšoop2

Utstillere som søker om deltakelse på Šoop Šoop – Sámi Design Days må oppfylle følgende kriterier:

Kriterier

  • Virksomhetene må ha et organisasjonsnummer. Det kan være enten enkeltmannsforetak eller aksjeselskap. 
  • Utstiller må definerer seg som samisk, altså at hovedelementene i virksomheten er samisk.
  • Produktene som utstiller selger må ha elementer av samisk kultur og/eller bygge på samiske håndverkstradisjoner.
  • I vedtektsfestet formål i Brønnøysundregisteret bør det fremkomme at bedriften er samisk.

 

Utstillere som skal delta MÅ oppfylle følgende betingelser:

Betingelser

  • Virksomheten må ha ambisjoner om å selge sine produkter til innkjøpere.
  • Virksomheten må delta begge dager på Šoop Šoop.
  • Virksomheten må delta på en dags workshop i forkant av Šoop Šoop. Workshopen er praktisk rettet, og skal bidra til at bedriften din får et best mulig møte med innkjøpere og publikum. Sted for gjennomføring avhenger av lokalisering av de påmeldte utstillerne.
  • Utstillere fra Sverige og Finland må ha erfaring med å selge til norske innkjøpere.
  • Virksomheten må ha prislister og leveringstider klare til Šoop Šoop (dette hjelper vi alle med under workshopen).
  • Virksomheten må dekke kostnader med reise og opphold selv.

 

Søk om å bli utstiller

Ofte stilte spørsmål

Må jeg søke om plass til å delta?

Ja. De som får plass vil få en velkomst e-post.

Koster det noe å delta dersom jeg får plass?

Ja, avgiften er på 2000,- norske kr eks mva i år, som betales etter at du har mottatt velkomstmail.  (Årets deltakeravgift er redusert fra 5900 kr til 2000 kr på grunn av Covid-19).

Hva må jeg ha med meg?

Du må ha med deg dine egne produkter som du skal selge.

Trenger jeg bord, stoler eller andre diverse møbler?

Šoop Šoop har bord, stativ og plakatholder som du kan leie under dagene til showcase av dine produkter. Plakat til plakatholder produseres av Šoop Šoop.

Kan jeg dekorere standen min selv?

Du må følge retningslinjene som er satt av Šoop Šoop hva gjelder uttrykket av standen, det vil komme et eget info om dette i velkomst e-posten. Det er kun produkter som selges som kan fremvises her. Det vil si at det er ikke tillatt med annet dekor som f.eks røde duker, henge opp egne plakater på veggene og lignende. Det er heller ikke tillatt med esker stående på standen, dette skal være i et eget lager som er tilgjengelig for deg under messen. Du er også pliktig til å holde standen din ryddig.

Når kan jeg rigge opp?

Opprigg skal gjøres kvelden før. Det vil si at alle må være på plass i Trondheim senest torsdags kveld og møte opp på Kunsthallen kl. 18.00 for felles opprigg. Standen må være klar når dørene åpnes opp fredags morgen kl. 10.00.

må jeg selv være tilstede under messen?

Ja, du eller en representant for deg må være tilstede på din stand under hele messen.

Kan To bedrifter gå sammen om én stand?

Nei, alle utstillere må ha egen stand.

Kan jeg rigge ned før messen er over og dra?

Nei. Nedrigging skjer når dørene til messen er låst.

Må jeg oppfylle alle kriterier for å delta på messen?

Ja.

Vil det være mulig å kjøpe mat på messen?

Ja. Messen blir arrangert hvor det fins bespisning også.

er det obligatorisk å delta på workshopen som blir holdt i forkant av messen?

Ja. Her vil man få god opplæring og gode råd som du vil få god nytte av under messen og i videre salg.

Må prislister og leveringstider være klart til messen?

Du må ha prislister og leveringstider klart til messen åpner dørene, helst planlagt dette i god tid før. Dette hjelper vi alle utstillere med under workshopen.

Hva er b2b?

Business to business. Denne dagen vil du møte alle innkjøperne som har meldt seg på. Her holder det med de viktigste produktene som er aktuell for en innkjøper å ta inn. Et eller to eksemplarer av hvert enkelt produkt. Har du f.eks bilder som kan vise ulike farger, trenger ikke nødvendigvis alle fargene å være vist fram på bordet.

Hva er b2c?

Business to customer. Publikummens dag og de har mulighet til å handle og bestille fra deg. På denne dagen trengs det mer produkter for salg. Prøv alikevel ikke å overfylle bord, men hold det ryddig og pent. Vi har rom som kan være lager, dette er i umiddelbar nærhet til messerommene. Slik kan du få fylt på underveis.

Kan jeg sende mine varer i forkant?

Om du må sende varer så må den enkelte selv ta kontakt med sitt overnattingsted for dette.

 

finner du ikke svar på spørsmålet ditt? KONTAKTINFORMASJON TIL TEKNISK ARRANGØR:

Knut-Arne Iversen: knutarne@kreativindustri.no
Telefon: 918 24 844

Karine Kimo Pedersen: karine@arvu.no
Telefon: 454 62 512

http://036