Šoop Šoop - Sámi design days er en ny arena for samisk design og duodji og en møteplass for designere, produsenter, tradisjonelle håndverkere og innkjøpere.

http://Kart%20over%20by

Bakgrunn for šoop šoop

Šoop Šoop – Sámi Design Days er den første profesjonelle samiske designmessen som er arrangert i Norge. Dette vil bli en ny arena og møteplass for designere, produsenter, tradisjonelle håndverkere og innkjøpere fra hele landet. De samiske designdagene skal fremme både store og små designaktører og produsenter fra Norge for å tilgjengeliggjøre deres produkter til motebutikker, interiørforretninger, gallerier, museer og øvrig.

Ved å fremme hvordan samisk design og duodji skal være synlig utover et tradisjonelt turistmarked viser de samiske designdagene mangfoldet i samisk identitetsuttrykk i en leken og urban setting med respekt for tradisjonell kultur og identitet. Under designdagene vil det være duket for å se det beste av samisk design innenfor klær, smykker og interiør, visning av produktlanseringer for kommende sesong til innkjøpere, samt mulighet for lokalbefolkningen å handle produkter som ikke tidligere har vært tilgjengelig.

Dette skal være en arena for produsenter å vise seg til et marked som strekker seg utover lokalmarkedet som de fleste selger til, samt åpne for at flere utenfor Sápmi får øynene opp for at samiske varer er mer enn kofter og kniver. For kunder vil det være et etterlengtet sted å handle samiske produkter utenfor turistbutikker hvor disse ofte selges blant nisser og troll.

Oppdragsgiver og intiativtaker er Sametinget. Teknisk team er bedriftene Kreativ Industri og Árvu.

http://Trykksaker-025

Šoop Šoop balkkašupmi / Šoop Šoop prisen

I 2022 skal Šoop Šoop bálkkašupmi / Šoop Šoop prisen deles ut. Vinneren får en premie på 50.000 kroner samt en pris laget i treverk. I juryen sitter sametingsråd for næring Silje K. Muotka, Gunvor Guttorm som jobber som professor i duodji ved Samisk høyskole i Kautokeino og Pär-Joel Utsi som er gründer og eier av e-commerce selskapet Vaimo.

Vinneren av prisen vurderes utifra følgende kriterier:

1. har sin hovedaktivitet i Sápmi
2. er at vinneren kan vise til god lønnsomhet og en solid vekst
3. leverer et positivt nettobidrag til det samiske- og/eller lokalsamfunnet*
4. har fremmet samisk design, med fokus på urfolksverdier og bærekraft, på en troverdig og respektfull måte
5. det er en fordel om bedriften bruker et av de samiske språkene i promoteringen av bedriften

*(temaer knyttet til ansatte, egen produksjonsprosess og lokale forhold, bidrag til veldedige formål i nærmiljøet m.m.).

http://033
http://034

Hva betyr egentlig šoop šoop?

(uttales SHOP SHOP) Hvis du skriver slanguttrykket «woop woop» på et samisk tastatur blir bokstave W byttet ut med en samisk Š. Derav det samiske slanguttrykket «šoop šoop». Uttrykket «woop woop» eller «whoop whoop» er enkelt forklart som en såkalt «enjoyment shout» som kan brukes når du for eksempel ser noe fint. Kanskje på en samisk designmesse, hvem vet.

KONTAKTINFORMASJON TIL TEKNISK ARRANGØR:

Knut-Arne Iversen: knutarne@kreativindustri.no
Telefon: 918 24 844

Karine Kimo Pedersen: karine@arvu.no
Telefon: 454 62 512