http://Sámistories-kopp-teskt-2-web http://200-web

Interiør

Sámi stories formidler den samiske identiteten gjennom interiørprodukter. Vi bruker samiske naturmaterialer som skinn, horn, tre og ull. Designet bunner fra samiske tradisjoner og formes om til et moderne uttrykk.

http://200-web

Pil Tilbake til totaloversikt